Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Diversiteit en onderwijs 232497/1705/1920/1/59
Studiegids

Diversiteit en onderwijs 2

32497/1705/1920/1/59
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Correwyn Annemieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van een leersituatie wordt bekeken wat inclusie in onze maatschappij betekent.

Er komen verschillende visies en achtergronden aan bod.

De student analyseert deze visies op een kritische manier en reflecteert over zijn eigen houding ten opzichte van inclusie.

Hierna geeft de student zelf uiting aan inclusie op basis van de verworven inzichten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
(h)erkent de invloed van gelijkenissen en verschillen op het eigen handelen;
vergelijkt de algemene visie op inclusie met eigen waarden/normen, privileges en vooroordelen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over de invloed van (persoonlijke en maatschappelijke) vooroordelen en privileges op het eigen handelen

Leerinhoud

  • Hoe zie je inclusie in onze maatschappij?
  • Wat betekent inclusie in onze maatschappij?
  • Visies op inclusie (verder kijken dan Vlaanderen)
  • Hoe zie ik (de student) inclusie?
  • Op welke manier geef ik (de student) uiting aan inclusie?


Deze inhouden komen aan bod in de lessen en bij het zelfstandig werk van de student, maar ook bij een bezoek aan Studio Globo. De exacte datum en de prijs van dit bezoek worden via het digitale platform kenbaar gemaakt.

Studiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
Beeldmateriaal op DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

zie Digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
  • Omschrijving: werken met een leersituatie
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht100,00via digitaal leerplatform indienen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00via digitaal leerplatform indienen