Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek wiskundige initiatie 232498/1705/1920/1/93
Studiegids

Vakdidactiek wiskundige initiatie 2

32498/1705/1920/1/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Timmermans Annie
Andere co-titularis(sen): Havermans Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
stimuleert creativiteit op cognitief, emotioneel, sociaal en technisch vlak
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Domeinen van wiskundige initiatie: logica, classificeren en seriëren, meten, getallen, en meetkunde (ruimte) relevant voor het kleuteronderwijs (remediëring)

De cognitieve ontwikkeling van het kind toegespitst op de domeinen van wiskundige initiatie

Eindtermen en leerplandoelen voor wiskundige initiatie

Didactische activiteiten rond wiskundige initiatie

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplannenVerplicht
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/basisonderwijs/kleuteronderwijs/index.htmVerplicht
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Alle lesmateriaal wordt digitaal aangeboden in de digitap cursus 'vakdidactiek wiskundige initiatie 2'.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00