Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek mens en maatschappij 332499/1705/1920/1/30
Studiegids

Vakdidactiek mens en maatschappij 3

32499/1705/1920/1/30
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Geeraerts Annelies
Andere co-titularis(sen): Timmermans Annie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Spelend leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Binnen dit opleidingsonderdeel richten we ons, vanuit de ontwikkelingsdoelen van mens en maatschappij (kleuteronderwijs) op de vakdidactiek die nodig is om deze inhouden aan kleuters over te brengen.
De studenten gaan aan de slag met:
ontwikkelingsdoelen, (digitale) werkvormen, differentiatie, groeperingsvormen en het vertalen van leerinhouden: allemaal op het vlak van WO.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)15,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
  • Opmerking: speel en beleefmoment
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00mondelinge presentatie tijdens examenperiode