Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Keuzemodule 232501/1705/1920/1/01
Studiegids

Keuzemodule 2

32501/1705/1920/1/01
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Feyter Patrice
Andere co-titularis(sen): Correwyn Annemieke, Landuyt Ingeborg, Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
rapporteert helder en nauwkeurig (over zijn handelen)
formuleert zijn gedachten helder en nauwkeurig
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis voor het leergebied waarin hij zich verdiept of remedieert
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stelt een persoonlijk actieplan op voor zijn professionele ontwikkeling
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Keuzemodule 2 voorziet in workshops, vaardigheidsateliers, monitoraat en begeleid zelfstandig werk die de student in staat stellen het eigen remediëringstraject aangevat in semester 1 verder te zetten in het tweede semester en/of zich te verdiepen in bepaalde vaardigheden (vb. de vaardigheid de eigen kennis van de actualiteit te verdiepen, de vaardigheid te fungeren als tutor in de derde graad van het lager onderwijs, etc.)

De student kiest uit het aanbod 3 workshops van 6 contacturen.

2 contacturen wordt gewerkt aan monitoraat in functie van het portfolio (Persoonlijk OntwikkelingsPlan en Persoonlijk Actie Plan; zie ook Uit de Startblokken 1, Ondersteunende vaardigheden 2 en Professioneel Ontwikkelen 2).


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00