Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Professioneel ontwikkelen 232502/1705/1920/1/35
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 2

32502/1705/1920/1/35
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Robert Nathan
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Havermans Inge, Jacobs Ludwig, Landuyt Ingeborg, Martens Nele, Willems Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
geeft bij het ontvangen van feedback blijk van een actieve luisterhouding
Interactie: taal ontwikkelen
formuleert zijn gedachten helder en nauwkeurig
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
geeft aan wat hij nodig heeft om reflectie mogelijk te maken
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe
stelt een persoonlijk actieplan op voor zijn professionele ontwikkeling
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je leert stilstaan bij je eigen handelen aan de hand van verschillende reflectiemodellen. Zo leer je jouw professionele competenties beter kennen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten. Waarom doe je wat je doet? Wat kan je al goed? Waar wil je in groeien? Je leert om haalbare, onderbouwde, en realistische acties te plannen om doelgericht en zelfgestuurd te groeien in het beroep van leraar.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer (verplicht)

Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.