Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterproef Research en lecture performance32539/1720/1920/1/24
Studiegids

Masterproef Research en lecture performance

32539/1720/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  • Directie
  • Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  • Conducting
  • Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel, Billiet Jeroen, Couck Nico, Pustlauk Anne
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Research 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie vademecum

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student bewijst dat het concept een artistieke meerwaarde biedt voor de uitvoering van het gekozen repertoire
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is ondernemend en planmatig
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont een gepast podiumgedrag
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student levert een schriftelijke neerslag in met correct(e) taalgebruik, vorm, lay-out, citaten.
De student toont een onderzoekende houding, kritische reflectie, vermogen tot redeneren, inhoudelijk inzicht
De student is in staat om artistiek relevant onderzoek te verrichten en dit te presenteren aan een publiek in de vorm van een lecture performance.
4.3 De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student toont de betrokkenheid van zijn reflectie op de artistieke uitvoeringspraktijk aan

Leerinhoud

Zie vademecum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen175,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht100,00

Toetsing (tekst)

Zie Vademecum