Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Kleuters coachen 332510/1705/1920/1/16
Studiegids

Kleuters coachen 3

32510/1705/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Havermans Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
neemt een open luisterhouding aan
zet krachten van leerlingen bewust in
creƫert coachingsmomenten in functie van de leerlingenbehoefte
gebruikt coachingsvaardigheden die leerlingen in hun kracht versterken
begeleidt leerlingen, door middel van de juiste coachingsvaardigheden, in oplossingsgericht denken/handelen
Interactie: de klas managen
analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om
Interactie: diversiteit hanteren
analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om
Interactie: taal ontwikkelen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen

Leerinhoud

Analyseren van gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders.
Hoe constructief omgaan met gedrag van leerlingen.
Coachingsvaardigheden, in oplossingsgericht denken/handelen.
Kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen.
Leerlingenbehoeften.
Luisterhouding.
Bewust inzetten van de krachten van leerlingen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): VerplichtStudiematerialen (tekst): Aanbevolen

Diverse bronnen in functie van de doelen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00