Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 332513/1705/1920/1/21
Studiegids

Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3

32513/1705/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Spelend leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

Korte omschrijving

Lichamelijke opvoeding is meer dan leren bewegen. Het omvat evenzeer bewegend leren. Beide zullen een positieve invloed hebben op de harmonische ontwikkeling van het kind.

Met deze cursus willen we de leerkracht van morgen de nodige handvatten aanreiken om op een speelse, verantwoorde en educatieve manier bewegingsopvoeding te geven en dus kinderen enerzijds te leren te bewegen alsook ze spelenderwijs te laten leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

* Spelen kunnen aanbieden en opbouwen in de zaal gebruik makende van correcte lesopbouw.

* Je verdiepen in de inhoud van de verschillende leerlijnen van de algemene bewegingsvaardigheden

* Lessen opstellen en organiseren met kleine en grote materialen

* gebruik maken van vakjargon en vaktaal

* Bewegingskansen schoolbreed zien.

* Inzicht verwerven in de (psycho)motorische en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

* opstellingen kiezen op niveau van de doelgroep ( foutenanalyse met bijbehorende differentiatie) rekeninghoudende met hoge actieve leertijd en veiligeleeromgeving

*Kennis maken met een breed gamma aan bewegingsgerelateerde topics.OPGELET: Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

In functie van je eigen veiligheid dien je VOOR aanvang van de zwemlessen , fred brevet orka (cfr eindtermen lagere school) of hoger voor te leggen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Lichamelijke opvoedingVerplicht
DigitapVerplicht
Handboek Wijs waterwennenVerplicht€ 28,00
  • Auteur: Taets A., Van Puyvelde S. & Plaetinck S. Wijs waterwennen
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
  • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
Leerplannen OVSGVerplicht
  • Auteur: www.ovsg.be

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00120 min digitaal examen (open boek: wijs waterwennen )
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00120 min digitaal (open boek: wijs waterwennen)