Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek muzische vorming 332514/1705/1920/1/55
Studiegids

Vakdidactiek muzische vorming 3

32514/1705/1920/1/55
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Jacobs Ludwig
Andere co-titularis(sen): Sychold Nina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Spelend leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: doelgericht werken
creƫert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaringen van leerlingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiƫren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
stimuleert creativiteit op cognitief, emotioneel, sociaal en technisch vlak
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00