Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leraar in interactie 332507/1705/1920/1/11
Studiegids

Leraar in interactie 3

32507/1705/1920/1/11
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Leraar in interactie 3
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs als Communiceren 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Correwyn Annemieke
Andere co-titularis(sen): Robert Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
neemt een open luisterhouding aan
Interactie: constructief samenwerken
stemt zijn communicatiestijl af op de context
communiceert verbindend
Interactie: diversiteit hanteren
stemt zijn communicatiestijl af op de context
Interactie: taal ontwikkelen
handelt taalsensitief in de klas en het bredere schoolgebeuren
verzorgt schriftelijke communicatie
hanteert een gepast taalregister in functie van communicatiedoel en gesprekspartners

Leerinhoud

- Verbindend communiceren (3 basisprocessen en 5 bouwstenen)

- Taalsensitief en talensensibiliserend lesgeven en handelen

- Mondelinge en schriftelijke communicatie verzorgen, rekening houdend met de situatie en de gesprekspartner(s)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Handboek De leraar taalvaardig. 13 praktische taaldoelen voor studenten aan de paboVerplicht€ 33,50
  • Auteur: Berends R
Verbindende Communicatie werktVerplicht€ 29,90
  • Auteur: Tielemans Erwin

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Verbindende Communicatie werkt, Tielemans Erwin, Garant.

- De leraar taalvaardig, Berends René, Van Gorcum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Vormen van groepsleren9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie100,0012 minuten mondeling examentijd per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,0012 minuten mondeling examentijd per student