Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Professioneel ontwikkelen 3-432516/1705/1920/1/26
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 3-4

32516/1705/1920/1/26
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Landuyt Ingeborg
Andere co-titularis(sen): Correwyn Annemieke, Koelman Astrid, Robert Nathan, Willems Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

(voor Professioneel ontwikkelen 2 reeds eerder al minstens 8/20 behaald EN voor Uit de startblokken 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald) OF (voor Professioneel ontwikkelen 2 reeds eerder al minstens 8/20 behaald EN voor Leerkracht in ontwikkeling 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie inspirerend coachen
geeft bij het ontvangen van feedback blijk van een actieve luisterhouding
Interactie: taal ontwikkelen
formuleert zijn gedachten helder en nauwkeurig
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van zijn professionele ontwikkeling
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
ontwikkelt eigen creativiteit
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert over ethische gebeurtenissen of dilemma's
reflecteert over gebeurtenissen waarbij deontologie een rol speelt
vat feedback samen tot een beperkt aantal aandachtspunten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel werk je verder aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je reflecteert verder op je eigen handelen aan de hand van verschillende reflectiemodellen en leert jouw professionele competenties beter kennen en doelgericht verbeteren, en je verbeteracties met bronnen onderbouwen. De reflectie wordt verder verdiept en je leert denken voorbij het concrete handelen, door op zoek te gaan naar de oorsprong van dat handelen. Waarom doe je wat je doet? Waarom denk je wat je denkt? Vanwaar komen intenties, gedachten, emoties, meningen, acties, waarden en normen? Je reflecteert in dit opleidingsonderdeel dan ook over situaties waarin ethiek en deontologie een rol spelen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten, je bevraagt je medestudenten en wordt ook door hen bevraagd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer (verplicht)
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.