Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bachelorproef 5-632522/1705/1920/1/36
Studiegids

Bachelorproef 5-6

32522/1705/1920/1/36
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Koelman Astrid
Andere co-titularis(sen): Ardies Jan, Binon Sam, Correwyn Annemieke, Dieltiens Merel, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Havermans Inge, Jacobs Ludwig, Landuyt Ingeborg, Martens Nele, Pycke Lies, Robert Nathan, Smits Femke, Taets An, Timmermans Annie, Verlinden Maya, Willems Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar) of 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
legt gericht contacten (intern en extern) om het leer- en ontwikkelingsrendement bij leerlingen te stimuleren
neemt een professionele houding aan tijdens (in)formele teammomenten
werkt doelgericht en oplossingsgericht samen in het schoolteam
Interactie: taal ontwikkelen
rapporteert helder en nauwkeurig (over zijn handelen)
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
implementeert, in overleg met anderen, conclusies van onderwijskundig wetenschappelijk onderzoek in zijn onderwijspraktijk
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
formuleert een gefundeerd antwoord op zijn onderzoeksvraag
formuleert een heldere onderzoeksvraag
selecteert (met ondersteuning) een onderzoeksmethode om zijn onderzoeksvraag te beantwoorden
zet de onderzoeksmethode adequaat in
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert samen met collega's
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
neemt tijdens teammomenten een genuanceerd standpunt in

Leerinhoud

Je ontwerpt in groep en voert zelfstandig praktijkgericht onderzoek uit. Je rapporteert hierover zowel schriftelijk als mondeling.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Documenten op de digitale leeromgeving

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen140,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarAfstudeeropdracht100,00