Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 632527/1705/1920/1/12
Studiegids

Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 6

32527/1705/1920/1/12
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • 3de Bachelor: Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Inleiding tot de koranwetenschappen en aanbiddingen 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Karaei Narges
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert van geloofsovertuiging en het spiritueel welzijn van de leerlingen
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
geeft een overzicht van het leerplan islamitische godsdienst met betrekking tot de leerdomeinen: ‘Koran’ en ‘aanbiddingen
Leerbevordering: doelgericht werken
maakt een lesvoorbereiding islamitische godsdienst vanuit de aangeleerde didactische principes
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij wat leeft in een klasgroep en samenleving.
benoemt de basisprincipes van de voornaamste islamitische aanbiddingen
benoemt de belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot het verzamelen van de koran
legt het verband tussen deze historische gebeurtenissen en latere periodes
gebruikt de verhalen en teksten uit de Koran als inspiratiebron voor het eigen leven en onze pluralistische samenleving.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
beschrijft gevarieerde werkvormen om leerinhouden door te geven

Leerinhoud

Inleiding tot de principes van het islamitische rituele gebed, de islamitische zuiverheidsprincipes (‘tahaara’, ‘woedoe’, ‘ghoesl’, ‘tayammoem’), de ‘zakaah’ (rituele belasting), de ‘Sawm’ (het vasten in de maand ramadan) en die van de ‘haddj’ (islamitische pelgrimstocht).

Een basiskennis (of inleiding tot) over de primaire bronnen van de islam (Koran en Soenna), het ontstaan, historische context van openbaring, authenticiteit en de belangrijkste thema’s die erin voorkomen.

Het leerplan islamitische godsdienst met betrekking tot de leerdomeinen: ‘Koran’ en ‘aanbiddingen'.
Lesvoorbereiding islamitische godsdienst opbouwen vanuit de aangeleerde didactische principes, met gevarieerde werkvormen.
Teksten uit de Koran en sunna (hadith) als inspiratiebronnen gebruiken voor voor een les.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Leerplan Islamitische godsdienst voor de lagere school (https://www.centrumislamonderwijs.be/uploads/2/6/3/0/26301550/consolidatie_leerplan_lo.pdf)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen literatuur

Bommel, A. v. (2016). De Koran, de uitleg voor kinderen. Amsterdam: Parthenon.

Vakkasoglu, V. (2008). Vertel mij over Allah. Amsterdam: Witte Tulp.

Philips, B. (2000). De ontwikkeling van de fiqh. Helmond: Momtazah.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets70,00Schriftelijk examen
Semester 2Projectopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00