Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 632528/1705/1920/1/46
Studiegids

Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6

32528/1705/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • 3de Bachelor: Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Godsdienst, cultuur en zedelijkheid 6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Karaei Narges
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
situeert deze historische gegevens in een interconfessionele context.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
benoemt de belangrijkste feiten en ontwikkelingen m.b.t. de islam en de islamtische gemeenschap in de periode van de vier kaliefen
plaatst de belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de islam en de islamitische gemeenschap in de periode van vier kaliefen in onderling verband
geeft de betekenis aan van de periode van de vier kaliefen voor de islam in latere tijden
vertelt in eigen woorden het belang van deze historische gebeurtenissen voor zichzelf
legt verbanden tussen de islamitische geloofspilaren en zedelijkheid.
legt verbanden leggen tussen het leven van de profeet en zedelijkheid.
legt verbanden leggen tussen godsdienst/cultuur en zedelijkheid.

Leerinhoud

  • De belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de islam en de islamitische gemeenschap in de periode van de vier kaliefen en de betekenis ervan voor de islam in latere tijden en de persoonlijke geloofsopvatting
  • De islam in een interconfessionele contex
  • Etische en religieuze waarden, zowel op persoonlijk vlak als binnen de maatschappelijke context

Dit vak zorgt voor een ontwikkeling als persoon en mens in een pluralistische maatschappij. Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen worden vanuit een islamitisch perspectief (kritisch) benaderd en gelinkt aan de ontwikkelingen in het verleden. Dit zal leiden tot het openstaan voor en in contact komen met interlevensbeschouwelijke perspectiefwisseling. De centrale plaats van de ethiek in de islam wordt diepgaand belicht.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Leerplan Islamitische godsdienst voor de lagere school (https://www.centrumislamonderwijs.be/uploads/2/6/3/0/26301550/consolidatie_leerplan_lo.pdf)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)70,00Schriftelijk examen
Semester 2Projectopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht30,00