Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Uit de startblokken 132487/1707/1920/1/93
Studiegids

Uit de startblokken 1

32487/1707/1920/1/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Feyter Patrice
Andere co-titularis(sen): Binon Sam, Correwyn Annemieke, Craen Britt, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Smits Femke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
geeft aan wat hij nodig heeft om reflectie mogelijk te maken
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
ontwikkelt eigen creativiteit
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe
stelt een persoonlijk actieplan op voor zijn professionele ontwikkeling
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan

Leerinhoud

In de startweek maken de studenten kennis, door ze te ervaren, met een aantal fundamentele vaardigheden in de opleiding : filosoferen met kinderen, coachen volgens de GRROW-methode, zelfsturend studeren en planning, samen reflecteren in intervisie, muzisch werken. Daarnaast wordt het persoonlijke groeiportfolio opgestart en ontdekken de studenten de self-assessmentomgeving, waar ze zich zelfstandig verder zullen bekwamen in de te beheersen basisleerinhouden en -vaardigheden.
Tijdens de actieve en activerende workshops wordt van elke student de mondelinge taalvaardigheid in kaart gebracht.
Aan het einde van deze startweek stelt elke student een Persoonlijk Actie Plan op (PAP) ; op basis daarvan zal hij/zij kunnen kiezen welke remediëringstraject(en) hij/zij in het verdere verloop van het eerste semester zal volgen, met het oog op het bereiken of bestendigen van de vooropgestelde begincompetenties.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00