Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leraar in interactie 132489/1707/1920/1/64
Studiegids

Leraar in interactie 1

32489/1707/1920/1/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Martens Nele
Andere co-titularis(sen): Rosseel Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
communiceert verbindend
stemt zijn communicatiestijl af op de context
Interactie: de klas managen
herkent de groepsdynamische processen in de leerlingengroep
Interactie: diversiteit hanteren
stemt zijn communicatiestijl af op de context
Interactie: inspirerend coachen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
neemt een open luisterhouding aan
interactie: taal ontwikkelen
handelt taalsensitief in de klas en het bredere schoolgebeuren
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
hanteert een gepast taalregister in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
stimuleert groepsvorming
zet muzische competenties/talen doelgericht in om in communicatie te treden

Leerinhoud

Als leraar ga je in de eerste plaats in interactie met kinderen, maar ook met collega's, ouders (Nederlandstalige én anderstalige) en externen.

Leraars moeten met heel diverse gesprekspartners kunnen communiceren op een verbindende manier.

Ze gebruiken mondelinge en schriftelijke taal en streven daarbij naar het AN.

Ze gebruiken bewust de muzische domeinen.

Studenten streven ernaar om het gepaste register te hanteren, taalsensitief en taalsensibiliserend te handelen en hun mondelinge en schriftelijke communicatie te verzorgen.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Handboek De leraar taalvaardig. 13 praktische taaldoelen voor studenten aan de paboVerplicht€ 33,50
 • Auteur: Berends R
Klink Klaar, uitspraak- en intonatiegids NederlansVerplicht
 • Auteur: Bernadette Timmermans
Praktijk en visie: Meertaligheid, een troef!Verplicht€ 29,95
 • Auteur: Gielen Sarah

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Omschrijving: mededelend-aanbiedende en interactieve werkvormen waarbij de sturing van het leerproces in handen is van de lector
 • Opmerking: Tijden de lessen hanteren de studenten bewust het AN.
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
 • Omschrijving: werkvormen waarbij de studenten in hoofdzaak individueel (of per twee) aan de uitvoering van opdrachten of oefeningen werken. De nadruk ligt hierbij op de zelfactiviteit van de student. Tussenkomsten van de lector beperken zich in hoofdzaak tot begeleiden (ondersteunen, feedback geven, e.d.).
 • Opmerking: Tijdens de lessen hanteren de studenten bewust het AN.
Vormen van groepsleren14,00 uren
 • Omschrijving: werkvormen waarbij de studenten in groepsverband – meestal in kleinere groepen – werken aan opdrachten of projecten. De sturing van het leerproces is in sterke mate in handen van de groep. Tussenkomsten van de lector beperken zich in hoofdzaak tot het coachen van de groep.
 • Opmerking: Tijdens de interactie met medestudenten hanteren de studenten het AN.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Studietijd die voorzien is voor zelfstudie door de student buiten de contacturen. Deze vorm van studietijd is van toepassing op alle werkvormen.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie100,0015 minuten mondeling examentijd per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,0015 minuten mondeling examentijd per student