Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Ervaringsgericht leren 132490/1707/1920/1/01
Studiegids

Ervaringsgericht leren 1

32490/1707/1920/1/01
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hancké Tom
Andere co-titularis(sen): Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod gaan je aan de slag met de volgende vragen?

Hoe houd ik als student-leraar het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen hoog?

Op welke manier heeft jouw leerkrachtenstijl en de wijze waarop je naar het gedrag van kinderen kijkt, invloed op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen?

Wat verstaan we onder deze twee begrippen? Welke tools, didactische materialen en of werkvormen kunnen we inzetten om het welbevinden en betrokkenheid te verhogen?

Waar plaatsen we welbevinden en betrokkenheid als voorwaarden om binnen onderwijs tot leren te komen?

Welke 'denkkaders' kunnen ons hierbij ondersteunen?

 

 

 

 

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om
Interactie: diversiteit hanteren
analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert welbevinden
stimuleert betrokkenheid
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over het effect van de eigen leerkrachtstijl op de klasgroep

Leerinhoud

Kennismaken met en uitdiepen van o.a. enkele concepten vanuit het ervaringsgericht onderwijs die gericht zijn op welbevinden en betrokkenheid.

Leerlingen analyseren vanuit verschillende referentiekaders tijdens het observeren van het gedrag. 

Vanuit je eigen leerkrachtenstijl constructief inspelen op de leerlingen vanuit welbevinden en betrokkenheid.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00casus