Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Iedereen leert 132491/1707/1920/1/35
Studiegids

Iedereen leert 1

32491/1707/1920/1/35
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hegge Miet
Andere co-titularis(sen): Smits Femke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 83,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen door middel van een efficiënte en effectieve klasorganisatie
Interactie: diversiteit hanteren
past de bouwstenen en voorwaarden aan tot een ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in klas- en schoolcontext
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
past de bouwstenen en voorwaarden aan tot een ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in klas- en schoolcontext
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
past de bouwstenen en voorwaarden aan tot een ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in klas- en schoolcontext
past de uitgangspunten van handelingsgericht werken toe in de klaspraktijk

Leerinhoud

Bouwstenen en voorwaarden ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat

Klasorganisatie

Uitgangspunten handelingsgericht werken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer

Cursusmateriaal op digitale leeromgeving

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Pameijer, N. (2018), Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Den Haag: Acco.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00Digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Digitaal examen