Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Het ABC van leren 132532/1707/1920/1/71
Studiegids

Het ABC van leren 1

32532/1707/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Binon Sam
Andere co-titularis(sen): Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering beginsituatie bepalen
bepaalt de algemene en specifieke beginsituatie
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering doelgericht werken
analyseert kritisch de eindtermen/ontwikkelingsdoelen
selecteert doelen afgestemd op de beginsituatie van de leerling(en)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert breed en groeigericht
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
past didactische principes adequaat toe in lessen/activiteiten

Leerinhoud

Hoe creëer je een uitdagende leeromgeving met daarin aandacht voor:
o beginsituatie, doelen,
o didactische handvatten
o rol van de leraar,
o de leerinhoud,
o de werkvormen,
o de media,
o de evaluatie
o eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus ABC van leren 1Verplicht
  • Auteur: Vakgroep pedagogie
Handboek Het didactisch werkvormenboek. Variatie en differentiatie in praktijkVerplicht€ 39,95
  • Auteur: Hoogeveen en Winkels
Puzzelen aan een uitdagende leeromgevingVerplicht€ 52,00
  • Auteur: Audrey Deleu, Delphine Wante, Dieter Carré, Sofie Dossche
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht
Leerplannen GO!: http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/leerplannen/leerplannen-baoVerplicht
Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs - http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ontwikkelingsdoelen-en-eindtermen-voor-het-gewoon-basisonderwijs-informatie-voor-de-onderwijspraktijkVerplicht
  • Auteur: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)11,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)53,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00