Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek Nederlands 232493/1707/1920/1/06
Studiegids

Vakdidactiek Nederlands 2

32493/1707/1920/1/06
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Landuyt Ingeborg
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

We kijken naar de opbouw van het vak Nederlands in het basisonderwijs en dan meer specifiek in de lagere school. Welke domeinen onderscheiden we? Vervolgens behandelen we in de verschillende contactmomenten de specifieke didactiek van de domeinen, spreken, luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing. We vertalen deze kennis en vaardigheden ook in concrete lesvoorbereidingen. We besteden extra aandacht aan kinder- en jeugdliteratuur.

Je hebt een basiskennis Nederlands wat woord- en zinsleer betreft en kan foutloos schrijven. Twijfel je nog aan die kennis en vaardigheden dan ga je zelfstandig aan de slag om deze bij te schaven.

Studiematerialen (lijst)

Handboek basiskennis taalonderwijsVerplicht€ 39,95
  • Auteur: Henk Huizenga

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus/studiewijzer

Handboek Basiskennis taalonderwijs (Huizenga & Robbe)Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Cursus/studiewijzer

Handboek Taalonderwijs ontwerpen (Huizenga & Robbe)
Handboek Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk (Meelis-Voorma, Molenaer & Overmeijer)
Leesbeesten en boekenfeesten (van Coillie)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets40,00schriftelijk examen (120 minuten)
Semester 2Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00schriftelijk examen (120 minuten)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00