Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek muzische vorming 132533/1707/1920/1/08
Studiegids

Vakdidactiek muzische vorming 1

32533/1707/1920/1/08
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten verkennen hun eigen muzische grondhouding. De bouwstenen en werkvormen van de verschillende muzische domeinen worden aangeboden. De studenten verdiepen zich in de creatieve vaardigheden. De studenten bouwen een muzische lesactiviteit op.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Vakdidactiek Muzische Vorming

- visie op muzische vorming

- doelgericht beschouwen

- muzische grondhouding

- muzisch lesconcept

- creativiteitsniveaus

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Handboek Zeppelin, didactiek van muzische vormingVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Koen Crul

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,0020 min. mondelinge portfolio-verdediging per student in de examenperiode.
Het portfolio wordt vooraf ingediend (zie Digitap voor deadline).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,0020 min. mondelinge portfolio-verdediging per student in de examenperiode.
Het portfolio wordt vooraf ingediend (zie Digitap voor deadline).