Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 129750/1707/1920/1/58
Studiegids

Werkplekleren 1

29750/1707/1920/1/58
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smits Femke
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
durft vragen stellen aan mentor en collega's
neemt initiatief om te helpen waar hij kan
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op tegenover de mentor
stelt zich op een respectvolle en empathische manier op tegenover leerlingen
Interactie: inspirerend coachen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
interactie: taal ontwikkelen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
realiseert positieve interacties met de leerlingen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
hanteert een gepast taalregister in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
heeft oog voor welbevinden en betrokkenheid bij de leerlingen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
achterhaalt de algemene beginsituatie van de klasgroep met ondersteuning van de mentor
achterhaalt de specifieke beginsituatie van een kleine groep leerlingen met ondersteuning van de mentor
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
houdt rekening met de verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert administratie in functie van het werkplekleren correct uit
komt gemaakte afspraken correct na
houdt rekening met de verkregen feedback bij het uitvoeren van activiteiten
plant zijn werk op een doelgerichte wijze in samenspraak met de mentor
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
is bereid zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden

Leerinhoud

Tijdens werkplekleren 1 maak je kennis met de school en uiteindelijk de klas waar je echt gaat lesgeven. Op het einde van dit semester krijg je al de mogelijkheid om een volledige week aan werkplekleren te doen. Tijdens deze week zal je verschillende, kleine activiteiten doen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus werkplekleren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage150,00 uren
  • Opmerking: vervoer van en naar de werkplek is voor eigen rekening

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00