Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek mens en maatschappij 332499/1707/1920/1/16
Studiegids

Vakdidactiek mens en maatschappij 3

32499/1707/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Craen Britt
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Het ABC van leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

Korte omschrijving

In dit olod bekijken we hoe je aan de slag gaat met Mens&Maatschappij (wereldoriëntatie).

Aan de hand van voorbeelden bouwen studenten hun vakdidactische kennis, vaardigheden en methodieken uit. 


OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering doelgericht werken
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Deze inhouden komen aan bod:

 • Werkvormen en methodieken bij M&M-lessen
 • Taal in M&M-lessen
 • Onderzoekend en ontdekkend leren
 • Eindtermen en leerplannen M&M
 • Cursorisch versus thematisch werken
 • Vakdidactische aanpak bij cursorische en thematisch werken

Komt bij dit alles mee aan bod: basiskennis M&M, relevant voor lager onderwijs.


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Beeldmateriaal op DigitapVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
kaartmateriaal (zie digitap)Verplicht
KompasVerplicht€ 20,00
leermaterialen, uitleenbaar in bib (zie digitap)Verplicht
Leerplan Mens en maatschappij - OVSGVerplicht
Atlas van de algemene & Belgische geschiedenisVerplicht€ 46,19
Handboek Nieuwe Historische AtlasVerplicht€ 23,00
 • Auteur: Geivers R.
Handboek Plantyn Algemene WereldatlasVerplicht€ 29,00
Handboek Plantyn BasisatlasVerplicht€ 26,00
Leerplan OVSG te raadplegen op http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht€ 5,00
Leerplannen GO!: http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/leerplannen/leerplannen-baoVerplicht
Leerplanzoeker van OVSG - http://schoolweb.ovsg.be/ovsgVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off90,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht10,00