Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 332513/1707/1920/1/07
Studiegids

Vakdidactiek lichamelijke opvoeding 3

32513/1707/1920/1/07
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Sychold Nina
Andere co-titularis(sen): Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 195,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Het ABC van leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering doelgericht werken
analyseert kritisch de structuur van leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

Specifieke bewegingsvaardigheden zoals zwemmen, gymnastiek, zwemmen, balsporten,...

Studiematerialen (lijst)

Handboek Wijs waterwennenVerplicht€ 28,00
  • Auteur: Taets A., Van Puyvelde S. & Plaetinck S. Wijs waterwennen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

OPGELET: Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

In functie van je eigen veiligheid dien je VOOR aanvang van de zwemlessen , fred brevet orka (cfr eindtermen lagere school) of hoger voor te leggen.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing120,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,50 uren
Practicum en/of oefeningen14,50 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00120 min (open boek voor deel wijs waterwennen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00120 min (open boek voor deel wijs waterwennen)