Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Vakdidactiek Frans 332536/1707/1920/1/13
Studiegids

Vakdidactiek Frans 3

32536/1707/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Feyter Patrice
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Het ABC van leren 1 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
geeft op een coachende en constructieve manier feedback
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

- begrippenkader aangebracht in het ABC van het leren
- specifieke beginsituatie Frans
- functionele, geïntegreerde didactische aanpak
- basistaalhandelingen (instructies geven, vragen stellen, doorvragen, uitleggen, etc in doelgroepgericht Frans)
- gevarieerde, activerende werkvormen vs bestaande handleidingen
- specifieke onderwijs-/leerstrategieën voor formeel vreemdetaalonderwijs en vreemdetaalinitiatie
- demolessen
- lesvoorbereiding

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus Vakdidactiek Frans 3Verplicht
  • Auteur: De Feyter, P.
5 BeaufortVerplicht€ 25,75
  • Auteur: Tant E.
6 BeaufortVerplicht€ 25,75
  • Auteur: Tant E.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen

Zakwoordenboekje (vertalend) Nederlands-Frans/Frans-Nederlands naar keuze
Bescherelle Poche Conjugaison (zakformaat), uitg. Hatier, € 4,45
Grammaire de base. Frans voor de lagere school, Van Craesbeek, Leen, Acco, € 49,90


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Omschrijving: Exemplarische aanpak (demonstratie), interactief (inzichtsverwerving), actieve participatie (lesvoorbereiding, uitvoering lesfases binnen de contacturen, inoefening taalbasishandelingen in doelgroepgericht Frans, inoefenen activerende werkvormen)
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen 15’/student vaardigheidstoets simulatie in groepen van 4 studenten; elke student voert een onderwijsleergesprek met de drie anderen over een opgelegd onderwerp (30’ voorbereiding, samen 60’ examen per 4 studenten)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen 15’/student vaardigheidstoets simulatie in groepen van 4 studenten; elke student voert een onderwijsleergesprek met de drie anderen over een opgelegd onderwerp (30’ voorbereiding, samen 60’ examen per 4 studenten)