Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Iedereen inclusief 632520/1707/1920/1/51
Studiegids

Iedereen inclusief 6

32520/1707/1920/1/51
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Dieltiens Merel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 12,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod ga je aan de slag in verschillende werkgroepen om samen 'een beleid' uit werken met daaraan gekoppeld een actieplan.

Elk beleid dat wordt uitgewerkt wordt gekoppeld aan het brede zorgbeleid op school en dit steeds vanuit een inclusieve visie. 

Dit olod volg je samen met studenten kleuter en lager van het reguliere traject. Tijdens de sessies werk je actief en zelfstandig aan de opdracht onder begeleiding van de lector.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt zijn rol als leraar op vanuit een inclusieve visie op zorg
neemt zijn rol op binnen team- of co-teaching om basiszorg of verhoogde zorg optimaal waar te maken
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
neemt een genuanceerd standpunt in tav het Vlaams onderwijssysteem vanuit een inclusieve visie

Leerinhoud

- Wat is een breed zorgbeleid op schoolniveau?
- Welke externe organisaties kunnen een meerwaarde bieden om het zorgbeleid te versterken?
- Hoe kom je tot een schoolbeleid en hoe zet je dit om in een actieplan?
- Hoe evalueer je een actieplan? Hoe stel je een actieplan bij in functie van je vooropgestelde doelen in je beleidsplan?

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00