Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Professioneel ontwikkelen 5-632521/1707/1920/1/85
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 5-6

32521/1707/1920/1/85
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Binon Sam, Craen Britt, De Feyter Patrice, Willems Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar) of 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

voor Professioneel ontwikkelen 3-4 reeds eerder al minstens 8/20 behaald.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat interacties aan vanuit een ethisch-deontologisch karakter
interactie: taal ontwikkelen
formuleert zijn gedachten helder en nauwkeurig
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van zijn professionele ontwikkeling
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
handelt pedagogisch vanuit een ethisch-deontologisch kader
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
handelt didactisch vanuit een ethisch-deontologisch kader
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel werk je verder aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je reflecteert verder op je handelen en denken. De reflectie wordt nog verder verdiept zodat je leert om vanuit je ethisch-deontologisch kader te handelen, zowel pedagogisch, didactisch als in interactie met anderen. Wat ligt aan de basis van mijn handelen en van mijn zijn? Hoe komen mijn denken en mijn handelen overeen? Aan het einde van je opleiding ben je geëvolueerd tot een reflectieve professional die niet alleen reflecteert door terug te blikken, maar die reflecterend handelt en reflecteert in actie. Reflecteren is voor jou dan een attitude geworden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer (verplicht)
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.