Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Werkplekleren 5-632523/1707/1920/1/56
Studiegids

Werkplekleren 5-6

32523/1707/1920/1/56
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren 5-6
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 30 studiepunten
Titularis: Smits Femke
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Ardies Jan, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Correwyn Annemieke, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dieltiens Merel, Faes Eva, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hapers Sven, Havermans Inge, Hegge Miet, Jacobs Ludwig, Janssen Roel, Landuyt Ingeborg, Le Maire Heidi, Luyten Lieve, Martens Nele, Pycke Lies, Rosseel Tom, Sychold Nina, Timmermans Annie, Van Mol Marijn, Vercauteren Lieven, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar) of 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 750,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
neemt op een authentieke en gestructureerde manier de leiding over de klas
Interactie: diversiteit hanteren
gaat op een gepaste manier om met leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen
Interactie: inspirerend coachen
zet kinderen aan tot ontdekkend en experimenteel leren
interactie: taal ontwikkelen
creëert een context die schriftelijke en mondelinge communicatie bij leerlingen stimuleert
past het taalgebruik aan aan de ouders (inclusief anderstalige ouders)
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
hanteert een omgangswijze met focus op een goed welbevinden van leerlingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basiskennis en leerinhouden van de verschillende leergebieden en brengt deze concreet en helder over
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
bereidt observatie en evaluatie voor en voert deze zelfstandig uit
observeert en evalueert met het oog op bijsturing
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert activiteiten/lessen uit met focus op differentiatie voor de verschillende leergebieden
voert met ondersteuning activiteiten/lessen uit met focus op leren leren
creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
creëert een rijke en gedifferentieerde leeromgeving
kan leerinhouden en -ervaringen structureren en vertalen in een samenhangend onderwijsaanbod
leert leerlingen verantwoord en doelgericht met ict omgaan
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
neemt niet klasgebonden taken van de leraar over
voert klasadministratie correct en zelfstandig uit

Leerinhoud

Tijdens het laatste jaar werkplekleren zal je heel veel dagen aanwezig zijn op de werkplek. Je geeft in totaal 1 week halftijds en 5 weken voltijds les. Je neemt hierbij ook alle andere niet klasgebonden taken over.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage750,00 uren
  • Opmerking: vervoer van en naar de werkplek is voor eigen rekening

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00