Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Geloofsleer en het leven van de profeet 532526/1707/1920/1/61
Studiegids

Geloofsleer en het leven van de profeet 5

32526/1707/1920/1/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Geloofsleer en het leven van de profeet 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Karaei Narges
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
beschrijft hoe hij de geloofsovertuiging en het spiritueel welzijn van de leerlingen kan bevorderen
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
geeft een overzicht van het leerplan islamitische godsdienst met betrekking tot de leerdomeinen: ‘geloofsleer’ en ‘het leven van de profeet’
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
geeft een overzicht van de basisprincipes van de islamitische geloofsleer (‘aqiedah')
schetst de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de profeet Mohammed
legt de islamitische geloofsleer uit aan de hand van de zes geloofspilaren
situeert de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de profeet Mohammed in hun historische context
selecteert leerinhouden die aansluiten bij wat leeft in een klasgroep en samenleving.
relateert de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de profeet Mohammed aan de hedendaagse Europese context

Leerinhoud

 • Basisprincipes van de geloofsleer: de uniciteit van Allah, de namen en eigenschappen van Allah, de Engelen, de Boeken, De profeten, het hiernamaals en de Voorbeschikking door Allah
 • Het leven van de profeet Mohammed
 • De zes geloofspilaren van de Islam
 • Basiskennis over de historische context van het leven van de profeet Mohammed
 • Opbouw en uitgangspunten van het leerplan
 • Actuele leerinhouden voor lessen islamitische godsdienst in de lagere school

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Leerplan Islamitische godsdienst voor de lagere school (https://www.centrumislamonderwijs.be/uploads/2/6/3/0/26301550/consolidatie_leerplan_lo.pdf)Verplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen literatuur

Al-Mubarakpuri, S. (2006). Biografie van de Profeet Mohammed, het zegel der profeetschap. Delft: Noer.

Ramadan, T. (2007). In de voetstappen van de profeet: Lessen uit het leven van Mohammed. Amsterdam: Van Gennep.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00Schriftelijk examen
Semester 1Projectopdracht30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00