Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Schoolbeleid32717/1706/1920/1/63
Studiegids

Schoolbeleid

32717/1706/1920/1/63
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Schoolbeleid
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - constructief samenwerken
faciliteert ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op klas- en schoolniveau
handelt vanuit het pedagogisch project van de school
neemt deel aan het schoolgebeuren
werkt samen met de leerlingen om het onderwijs- en schoolgebeuren vorm te geven
Interactie - diversiteit hanteren
zet acties op in functie van een positief schoolklimaat voor alle betrokkenen
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over de cultuur en waarden binnen een school
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
doet voorstellen om de kwaliteit van de school als organisatie te verbeteren in functie van de ontwikkeling van de leerling
toetst het beleid van de school af aan een gegeven referentiekader

Leerinhoud

In 'Schoolbeleid' zal je praktijkgerichte aan de slag gaan en ook informatie krijgen over hoe breed je kan worden ingezet worden als personeelslid van een school. Je Gata nadenken over ouderbetrokkenheid, leerling participatie, hoe je een positief schoolklimaat kan bevorderen/creeëren, hoe je het pedagogisch project van een school kan bekijken en ermee aan de slag kan gaan. 

Je gaat als 'virtueel' personeelslid aan de slag om, door middel van verschillende opdrachten, om mee aan een beleidsactie van een school te werken. Je krijgt info vanuit de 'werkvloer' (van een leerkracht of directielid, van iemand die mee werkt aan ouderparticipatie op school, ...) waardoor je meer achtergrondinformatie krijgt. 

Je gaat aan de slag om een concrete actie uit te werken rond een bepaald beleid op school waar jij een meerwaarde voor kunt beteken.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00