Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterproef Dans32846/1784/1920/1/23
Studiegids

Masterproef Dans

32846/1784/1920/1/23
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Dans
  • Master in dance
  • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten zijn verantwoordelijk voor de presentatie van hun Masterprojecten als een gezamenlijk lichaam, rekening houdend met artistieke en logistieke overwegingen. Studenten moeten hun embodied artistiek onderzoek presenteren op zowel fysiek als cognitief niveau, met erkenning van ofwel praktijkgebaseerd of praktijkgericht onderzoek.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

1. Ontwikkelt en drukt zijn belichaamd vakmanschap uit door middel van verworven tools en technieken.
Vertaalt hun embodied archive of knowledge naar een tastbare en deelbare uitwerking
2. Organiseert, in het verlengde van zijn lichamelijke uitdrukkingsvormen, een duurzame artistieke praxis.
Verwerkt de artistieke praktijk naar een tastbare en deelbare uitwerking
3. Verdiept zijn artistieke praxis door middel van reflectie en onderzoek.
Vindt en realiseert een tastbare uitwerking voor het embodied artistieke onderzoek
Is in staat om te reflecteren over zijn/haar eindproduct en kan het contextualiseren.
4. Drukt zijn belichaamd vakmanschap uit binnen een artistieke context.
Vertaalt hun embodied archive of knowledge naar een tastbare en deelbare uitwerking
5. Bouwt, door middel van dialoog en transmissie, een duurzame praxis uit in het artistieke veld.
Verwerkt de artistieke praktijk naar een tastbare en deelbare uitwerking
6. Onderzoekt het (podium)kunstenveld om zijn praxis te voeden en zich hierbinnen te positioneren.
Vindt en realiseert een tastbare uitwerking voor het embodied artistieke onderzoek
Is in staat om te reflecteren over zijn/haar eindproduct en kan het contextualiseren.
7. Zet zijn belichaamd vakmanschap en kennis in binnen andere relevante contexten.
Vertaalt hun embodied archive of knowledge naar een tastbare en deelbare uitwerking
8. Zet, door middel van vertaling naar en interactie met zijn omgeving, een zich ontwikkelende praxis op.
Verwerkt de artistieke praktijk naar een tastbare en deelbare uitwerking
9. Investeert, door resonantie met het maatschappelijke klimaat, in de wederkerige relatie tussen zijn artistieke praxis en de omgeving.
Vindt en realiseert een tastbare uitwerking voor het embodied artistieke onderzoek
Is in staat om te reflecteren over zijn/haar eindproduct en kan het contextualiseren.

Leerinhoud

Studenten zijn verantwoordelijk voor de presentatie van hun Masterprojecten als een gezamenlijk lichaam, rekening houdend met artistieke en logistieke overwegingen. Studenten moeten hun embodied artistiek onderzoek presenteren op zowel fysiek als cognitief niveau, met erkenning van ofwel praktijkgebaseerd of praktijkgericht onderzoek. Praktijkgebaseerd onderzoek zal resulteren in een productie- of prestatiemoment, ondersteund door mondelinge en schriftelijke documentatie. Praktijkgericht onderzoek kan resulteren in een presentatie of publicatie die ondersteund wordt door een mondelinge of fysieke presentatie. Alle projecten moeten worden gepresenteerd, gecontextualiseerd en kritisch worden overwogen en moeten aantonen dat ze onafhankelijk zijn in hun verwezenlijking en originaliteit.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk
Practicum en/of oefeningen
Werkplekleren en/of stage

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
  • Afstudeeropdracht