Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Kleuters coachen32733/1706/1920/1/25
Studiegids

Kleuters coachen

32733/1706/1920/1/25
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Na dit Olod ben je in staat kleuters, door middel van de juiste coachingsvaardigheden, te begeleiden in oplossingsgericht denken/handelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - inspirerend coachen
begeleidt leerlingen, door middel van de juiste coachingsvaardigheden, in oplossingsgericht denken/handelen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
creƫert coachingsmomenten in functie van de leerlingenbehoefte
gebruikt coachingsvaardigheden die leerlingen in hun kracht versterken
neemt een open luisterhouding aan
zet krachten van leerlingen bewust in
Interactie - taal ontwikkelen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
Interactie - diversiteit hanteren
analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om

Leerinhoud

In dit Olod maak je onder andere kennis met coöperatieve leerstrategieën zodat je deze bewust kan inzetten om positieve interactie tussen leerlingen te bevorderen.
Je oefent met vaardigheden uit kaders zoals:
- Executieve functies
- Appreciative Inquiry
- Oplossingsgericht werken
- Inspirerend Coachen (J. Clement)
- Coöperatieve LeerStrategieën
zodat je deze kan toepassen in je interacties met leerlingen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on42,50
Semester 1Reflectieopdracht57,50
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on42,50
Tweede examenperiodeReflectieopdracht57,50