Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
R&D Project32732/1704/1920/1/05
Studiegids

R&D Project

32732/1704/1920/1/05
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • 2 EA - Projects
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Overdulve Kristof
Andere co-titularis(sen): Peeters Michaël
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Projectopdracht permanent 100,00  

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans    
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Projectopdracht 100,00  

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Object Oriented Programming.

Korte omschrijving

Binnen dit keuzevak ontwikkel je samen met studenten van een andere opleiding een innovatief prototype bestaande uit software, hardware of de combinatie van de twee. Je bent met je team zelf organiserend en past de scrum methodologie toe. De focus van dit project ligt op het efficiënt samenwerken in een interdisciplinair team.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt een functioneel prototype op basis van de analyse
Ontwikkelt een backend systeem
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Implementeert een datamodel
Integreert alle bouwstenen van de applicatie/hardware tot een werkend systeem
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Presenteert het eindresultaat op een professionele wijze
Geeft een tussentijdse professionele presentatie
Pitcht het idee
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Neemt verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van user stories
Communiceert in een internationale omgeving en neemt verantwoorde beslissingen
Bereidt op regelmatige basis meetings voor
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Werkt samen in groep volgens welbepaalde management methoden
Evalueert het systeem en stuurt het proces bij.
De student toont een professionele werkattitude tijdens het project

Leerinhoud

Agile Project Management
Analyse en requirements engineering
Software/hardware Development
Inter-disciplinaire communicatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00NA MODULE 3 - presentatie: momentopname op examen, digitaal en mondeling
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)70,00werkstuk en presentatie: permanent uitgesteld, digitaal en mondeling
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)10,00internationalisering (buitenlandse activiteit)

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het opleidingsonderdeel gegeven indien de student 4 of meer keer onwettig of wettig afwezig is op semesterbasis.
Er wordt een 0 op de sprint review gegeven indien de student ongewettigd afwezig is.
Als de student een half uur van een sessie afwezig is of niet werkt aan de opdracht wordt de hele sessie als afwezig beschouwd.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Projectopdracht permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na het gemiste deelexamen met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van de projectopdracht resulteert in een 0 score voor dat project