Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Electronic Blocks32731/1704/1920/1/68
Studiegids

Electronic Blocks

32731/1704/1920/1/68
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Andere co-titularis(sen): Luyts Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om een robot te laten bewegen heb je elektronica nodig.  Deze wordt onder andere gebruikt om de motor(en) aan te sturen.  Via elektronische schakelaars kan je de stroom door de motor van richting laten veranderen waardoor je vooruit of achteruit kan bewegen.  Transitoren en FET's kan je gebruiken om vermogens te schakelen.  In electronic blocks leer je ze efficiënt in te stellen als schakelaar wat de de levensduur van je batterij ten goede komt.   Daarnaast zijn robots veelal uitgerust met tal van sensoren.  Om de sensordata door te geven aan de controllereenheid, heb je een bepaald type interfacecircuit nodig.  Zelfs al gebruik je shields in plaats van zelf een interface te ontwerpen, dan nog is het handig dat je weet hoe zo'n interface werkt.  Het bied je de mogelijkheid om meetsignalen te analyseren en de juiste conclusie te trekken.  Binnen electronic blocks doe je ervaring op om zelf een schakeling te ontwerpen analyseer je bestaande schakelingen met metingen om alzo de werking ervan te achterhalen.  Als voorbereiding naar latere olod's zoals smart systems en Internet of Things doe je hier (eerste) ervaring op met de combinatie van analoge hardware gekoppeld aan een microcontrollerbord.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt mogelijke oplossingen en maakt onderbouwde keuzes in componenten voor elektronische en/of ICT-systemen, zowel wat hard- als software betreft.
Beschrijft de basisconstructie, eigenschappen en werking van de diode
Beschrijft de basisconstructie, eigenschappen en werking van de BJT
Beschrijft de basisconstructie, eigenschappen en werking van de FET
Berekent van de instelling van FET schakelingen
Berekent de basisinstelling van bipolaire junctie transistorschakelingen.
verklaart de principewerking van een H-brug.
analyseert via metingen een elektronische schakeling.
Verklaart de werking en het gebruik van een verschilversterker
Verklaart de werking en het gebruik van een instrumentatieversterker
Verklaart het werkingsprincipe van een besproken vermogenversterker
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwerpt een FET-schakeling
Maakt eenvoudige analoge systemen in combinatie met een controller board
De PBA elektronica-ICT stelt bestaande elektronische en ICT-bouwstenen samen tot een werkend hardware- of softwaresysteem.
Interpreteert meetresultaten
Stelt een transistor in
Gebruikt een transistor als schakelaar
Simuleert een elektronische schakeling
Meet de eigenschappen van een elektronische schakeling op
ontwerpt een analoge schakeling.

Leerinhoud

Gebruik van decibel

Karakteristieke eigenschappen van een component

PN-juncties (diode, transistor, JFET, MOSFET)

Elektronische schakelaars

Aansturen motor met H-brug

Vermogenversterking

Conversieschakelingen met opamp

Instrumentatieversterker

Interfacecircuits voor sensoren


Studiematerialen (tekst): Verplicht

ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING: (vrij ter beschikking voor elke student)
In een cursus bij dit opleidingsonderdeel op de elektronische leeromgeving (Moodle) wordt aanvullend studiemateriaal en studieinformatie aangeboden.

LAPTOP:
De student dient voor dit opleidingsonderdeel zijn/haar persoonlijke laptopcomputer te gebruiken. Er worden faciliteiten geboden voor de aanschaf/installatie van de noodzakelijke software.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen29,25 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen107,25 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00open en gesloten vragen: momentopname op examen, digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on20,00casus: momentopname op examen, digitaal
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Werkstuk: permanent uitgesteld, digitaal. Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze opdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid.
Er wordt een 0 op het deelexamen Vaardigheids hands on permanent gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan voor de betrokken examenvorm (Vaardigheidstoets hands on permanent) 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.
De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet tijdig indient, kan uitstel aanvragen volgens volgende procedure:
De student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie én brengt de verantwoordelijke lector via mail op de hoogte.
De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte bepaalt in overleg met de betrokken lector een nieuwe inleverdatum.