Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Research 1 (dans)32762/1784/1920/1/77
Studiegids

Research 1 (dans)

32762/1784/1920/1/77
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Onderzoek 1 zal zich richten op de inbreng van het vroegere en huidige kunst- en dansonderzoek.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

3. Verdiept zijn artistieke praxis door middel van reflectie en onderzoek.
Reflecteert, ontwikkelt, communiceert en documenteert in een uitgewerkte vorm embodied artistiek onderzoek.
Zoekt actief naar een reeks bronnen en methodologieƫn die verband houden met actueel dansonderzoek
Vertaalt theoretische en praktische inzichten naar de eigen praktijk

Leerinhoud

Onderzoek 1 zal zich richten op de inbreng van het vroegere en huidige kunst- en dansonderzoek. Onderzoeksmethoden worden geanalyseerd en gekoppeld aan de visies, de keuzes en de politiek die erachter zitten. De inhoud zal betrekking hebben op specifieke onderzoekscases die zich richten op het embodiment, analyse, methodieken en documentatie. De cursus zal ook het thema van het symposium omarmen en, gedurende en in overleg met het symposium, zorgen voor een kritische reflectie op en contextualisering van dit thema. Elke student wordt aangemoedigd om na te denken over het perspectief van dit onderwerp in relatie tot zijn eigen onderzoeksvraag, die hij/zij heeft voorgesteld voor zijn of haar onderzoek als toelating voor de opleiding. In Module 1 bespreekt en reflecteert de student deze onderzoeksvraag zowel in een peer-to-peer omgeving als met zijn mentor. De studenten starten hun Portfolio, dat een constant documentatie-instrument zal zijn, dat een reeks documentatieprocessen omvat, en vooral een uitdaging vormt voor de manier waarop academisch artistiek onderzoek kan worden gedocumenteerd. In het begin van module 1 zullen de studenten hun onderzoeksvraag aan de groep introduceren in een vorm naar keuze, en ontvangen ze initiƫle feedback die zich richt op de manier waarop hun onderzoeksvraag dieper kan worden gedeeld. Tegen het einde van Module 1 zullen de studenten hun onderzoeksvraag vollediger delen in een vorm die hun embodied artistieke praktijk omarmt, en zo peer- en mentorfeedback krijgen. het Portfolio zal een drieluik zijn om in een gearticuleerde vorm eigen embodied artistiek onderzoek te reflecteren, te ontwikkelen, te communiceren en te documenteren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten

 • Reflectie-opdracht
 • Portfolio

De toetsvorm voor tweede zit omvat:

 • Reflectie-opdracht
 • Portfolio