Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Research 2 (dans)32763/1784/1920/1/14
Studiegids

Research 2 (dans)

32763/1784/1920/1/14
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Onderzoek 2 richt zich op de eigen embodied kunstpraktijk van de studenten, terwijl er nog steeds inhoudelijke inbreng is in het begin van de tweede module.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

6. Onderzoekt het (podium)kunstenveld om zijn praxis te voeden en zich hierbinnen te positioneren.
Ontwikkelt een kritisch metabewustzijn over culturele en ideologische aspecten van het functioneren van artistieke codes.
Verwerkt feedback om een onderzoekstraject verder te ontwikkelen.
(Her)definieert, verdedigt en, indien nodig, daagt zijn/haar rol binnen het artistieke veld uit.
Onderzoekt een specifiek artistiek veld, om te begrijpen hoe het functioneert in een bredere artistieke, politieke, economische en/of sociale context.
Reflecteert, ontwikkelt, communiceert en documenteert, in uitgewerkte vorm, de embodied kunstpraktijk in relatie tot het kunstenaarsveld.

Leerinhoud

Onderzoek 2 richt zich op de eigen embodied kunstpraktijk van de studenten, terwijl er nog steeds inhoudelijke inbreng is in het begin van de tweede module. De inbreng omvat de verwerking van de inhoud uit module 1 en verbreedt het onderzoeksgebied tot twee specifieke aspecten: een nadruk op de politiek invloeden van proces- en metabewustzijn van artistieke codes, met de invloed of het effect van de eigen praktijk; en ter voorbereiding van module 3 worden onderzoeksprojecten met samenwerking als centraal thema gebruikt voor casestudy-analyse. Daarnaast reflecteert de student over de wisselwerking van de kunstpraktijk die zich blijft ontwikkelen tussen collega-kunstenaars en het artistieke veld. De studenten blijven reflecteren en blijven hun onderzoeksvraag uitdagen als gevolg van de dialoog die tijdens de residentie heeft plaatsgevonden. Hun proces wordt gedocumenteerd in hun portfolio. Het portfolio blijft de leidraad om in uitgewerkte vorm te reflecteren, te ontwikkelen, te communiceren en te documenteren over de embodied artistieke praktijk in relatie tot het artistieke veld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Vormen van groepsleren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
 • Reflectie-opdracht
 • Portfolio

De toetsvormen voor de tweede zit omvatten

 • Reflectie-opdracht
 • Portfolio