Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Research 3 (dans)32764/1784/1920/1/48
Studiegids

Research 3 (dans)

32764/1784/1920/1/48
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Master in dance
 • Master in de dans, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Reehorst Nienke
Andere co-titularis(sen): Llaurens Anouk
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Onderzoek 3 zal zich richten op het onderzoek naar de relatie tussen kunst en maatschappij, waarbij de historische en hedendaagse evoluties naar boven komen.

Omschrijving Eindcompetenties (lijst)

9. Investeert, door resonantie met het maatschappelijke klimaat, in de wederkerige relatie tussen zijn artistieke praxis en de omgeving.
(Her)definieert, verdedigt en, indien nodig, daagt zijn/haar rol uit als kunstenaar in de samenleving.
Stimuleert een maatschappelijke dialoog door middel van de embodied artistieke praktijk.
Ontwikkelt een verfijnd denken over de mogelijke wederzijdse relaties tussen uitvoerende en participatieve output, en de maatschappij.
Reflecteert, ontwikkelt, communiceert en documenteert in een welbepaalde vorm over de belichaamde artistieke praktijk in relatie tot de maatschappij

Leerinhoud

Onderzoek 3 zal zich richten op het onderzoek naar de relatie tussen kunst en maatschappij, waarbij de historische en hedendaagse evoluties naar boven komen. Het materiaal zal ook de thematische inhoud omarmen van Collaborative Processes om het thema van het symposium in een context te plaatsen, en studenten worden aangemoedigd om na te denken over het perspectief van dit onderwerp in relatie tot hun eigen onderzoeksvraag. Elke student zal reflecteren op de uitwisseling van zijn/haar artistieke praktijk in dialoog met de maatschappij. De studenten blijven reflecteren en dagen hun onderzoeksvraag uit als gevolg van de dialoog die tijdens de residentie plaatsvond. Hun proces wordt gedocumenteerd in hun portfolio. Het Portfolio blijft de leidraad om in uitgeerkte vorm te reflecteren, te ontwikkelen, te communiceren en te documenteren over de embodied artistieke praktijk in relatie tot de maatschappij.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Vormen van groepsleren
Werktijd buiten de contacturen

Toetsing (tekst)

De toetsvormen omvatten
 • Reflectie-opdracht
 • Portfolio

De toetsvormen voor tweede zit omvatten

 • Reflectie-opdracht
 • Portfolio