Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Choreografie32788/1823/1920/1/09
Studiegids

Choreografie

32788/1823/1920/1/09
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • Dans
 • Verkorte educatieve master muziek en podiumkunsten
  Afstudeerrichting:
  • Dans
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Huffel Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het opleidingsonderdeel choreografie wordt een persoonlijk choreografisch onderzoekstraject gevolgd.

Iedere student volgt een choreografisch proces van een professionele choreograaf, gezelschap of project binnen een gevarieerde context of onderzoekt verschillende of bepaalde choreografische theorieën of werkwijzen. Dit proces kan zowel binnen een educatieve, professioneel artistieke, sociaal artistieke of organisatorische context plaatsvinden. Op het einde van dit proces produceert de student een persoonlijk eindwerk dat kan variëren in vorm en manier van uitwerking. Dit kan een choreografie zijn, beïnvloed door het persoonlijke onderzoeksproces, een registratie/ interview/ gesprek op beeld en/of geluid, een geschreven document/thesis als uitkomst van het onderzoeksproject of een ander, persoonlijke manier van reflectie op het choreografische project naar keuze.

Het product van dit onderzoek wordt voorgesteld tijdens de voorstelling choreografiegezamenlijk met de verkorte Educatieve bachelor dans en Educatieve Graduaat dans.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Kan communiceren met alle betrokkenen, rekening houdend met divers taligen.
Evalueert en toont inzicht in choreografische principes, kan het proces bijsturen en actief naar choreografische oplossingen zoeken.
Zet zijn/haar artistieke passie, vaardigheden en persoonlijkheid in om de leerlingen te inspireren en begeleiden in diens zoektocht naar de eigen artistieke passie en identiteit.
Onderzoekt een choreografisch/artistieke werkmethode of proces binnen een educatieve, variabele context
Onderzoekt het gebruik van verschillende choreografische en organisatorische principes binnen een creatief proces en kan dit onderzoek reflecteren, evalueren en gebruiken binnen een nieuwe, persoonlijke context.
Kan zijn/haar reflectie omzetten naar een persoonlijk eindproduct via nieuwe en persoonlijke werkmethoden
Komt afspraken na, werkt samen met verschillende organisaties en doelgroepen en is goed georganiseerd.

Leerinhoud

 • Het zelfstandig maken van een choreografie met amateurdansers.
 •  Deze cursus is een praktische benadering van hoe te werken en choreograferen met amateurdansers van verschillende leeftijden en ervaringen.
 • Een praktische benadering van hoe een amateurchoreografie tot stand komt van concept/idée tot realisatie/uitvoering.
 • Het analyseren van bestaande choreografische werkwijzen, principes en het ontwerpen van eigen choreografische werkmethodes.
 • Choreografische en dynamische opbouw.
 • Creatie van inventief, origineel bewegingsmateriaal via bepaalde taken (tasks, tools) en improvisatie. Hoe een groepschoreografie uitwerken.
 • Artisticiteit / concept / begin idee.
 • Muziekkeuze, muziekanalyse.
 • Communicatie, onderzoek van het huidige ‘amateur danslanschap” in Vlaanderen.

Lichtworkshop: introductie in belichtingstechniek, exploratie van de werking van aanwezig materiaal, initiatie in het opstellen van een lichtplan in functie van de eigen choreografie

Opdracht:
De student kiest zijn eigen onderzoek binnenin het vak choreografie. Hij gaat op zoek naar verschillende aanpakken, volgt een of meerdere choreogra(a)fen binnen zijn/haar project, in een educatieve setting, in een sociaal artistieke praktijk,... De student gaat in overleg met de docent om richting te geven aan zijn/haar onderzoek. De student neemt zelf iniatief en koppelt op regelmatige momenten terug met de docent.

Het resultaat van dit onderzoek wordt voorgesteld tijdens de voorstelling choreografie/toonmoment van de riching verkorte Educatieve bachelor muziek en podiumkunsten en Educatieve graduaatsopleiding dans waar alles wordt gepresenteerd aan een jury.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus choreografie
Video’s/DVD tijdens de lessen
Trotter educatie DANS: opleidingsgids voor de Educatieve Master Dans, de Educatieve Bachelor Dans, het Graduaat Dans

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Literatuur:
Lynne Anne Blom,L. Tarin Chaplin The Intimate Act Of Choreography [Paperback]-
Smith-Autard, Jacqueline & Jim Schofield, Michael Schofield Choreographic Outcomes. [Macintosh version.] Published: 2005
Butterworth, Jo & Liesbeth WildschutContemporary choreography, a critical reader.  Published: 2009 Pomer, Janice Dance composition: an interrelated arts approach.Published: 2009
Marion Gough In Touch With Dance , Whitethorn Books -
Boal, Augusto Games for Actors and Non-Actors London: Routledge (1992)
Winearls, Jane , The art of the body. Educational - Secondary - Choreography Published: 1990
Sanders, Lorna, 2004 Akram Khan's rush, creative insights
Duerden, Rachel and Neil Fisher, Dancing off the page: integrating performance, choreography, analysis and notation/documentation, 2007
Preston-Dunlop, Valerie, & Lesley-Anne Sayers, The dynamic body in space: developing Rudolf Laban's ideas for the 21st century, 2010
Blom, Lynne Anne, & L. Tarin Chaplin, The intimate act of choreography 1989
Isabella lanz en Katie Verstockt, Hedendaagse dans in Nederland en Vlaanderen, 2003
William Forsyth, Choreography and dance, 2000
Bogart, Anne and Tina Landau, A practical guide to viewpoints and composition, 2004

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistiek educatieve projectopdracht80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Criteria voor evaluatie
kan zelfstandig onderzoekend werken
toont inzicht in choreografische principes
toont een artistiek concept en kan dit omzetten in een presentatie
heeft basiskennis lichttechniek en gebruikt belichting in functie van de presentatie  
toont communicatieve en sociale vaardigheden
komt afspraken na