Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Hydraulica & pneumatica26758/1703/1920/1/14
Studiegids

Hydraulica & pneumatica

26758/1703/1920/1/14
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensens Raoul, Verelst Frank, Verhulst Marc, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 52,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De vakgebieden pneumatica en hydraulica komen in deze cursus aan bod. Beide vakgebieden sluiten nauw bij elkaar aan. Zo is er zeer veel overeenstemming qua gebruikte symboliek en werking, alhoewel het toepassingsgebied toch volledig anders is. De cursus bevat een degelijke beschrijving van de voornaamste pneumatische en hydraulische componenten en hun werking. Verder zijn er zoveel mogelijk toepassingen opgenomen en zitten er in het laatste hoofdstuk steeds extra veel schakelingen. Tijdens de praktische sessies wordt de geziene leerstof toegepast door het maken van schakelingen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan verschillende pneumatische en hydraulische componenten selecteren op basis van hun eigenschappen/toepassing en deze op elkaar afstemmen tot een logisch werkend geheel.
EM02: Installeren
De student kan een bestaande complexe installatie onderhouden
De student kan op een bestaande complexe installatie multifunctionele fouten zoeken
De student kan op een bestaande complexe installatie defecten op een curatieve wijze verhelpen.
De student kan een complexe hydro-pneumatische installatie installeren volgens de klantspecificaties.
EM05: Ontwerpen
De student kan een veilig werkende hydro-pneumatische installatie ontwerpen die voldoet aan de gevraagde functionele eisen.

Leerinhoud

 • de verschillende componenten en hun werking;
 • basisschakelingen;
 • volgordeschakelingen;
 • vacuümtechniek;
 • elektropneumatica en elektrohydraulica;
 • servo en proportionele hydraulica.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus Hydropneumatica, departement WT - opleiding elektromechanica, F. Verelst
 • Digitaal leerplatform

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,50 uren
Werktijd buiten de contacturen27,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets65,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets65,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)35,00

Toetsing (tekst)

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.

Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in het onderwijs- en examenreglement .

 • De uitgewerkte proeven tijdens het labo zijn het resultaat van eigen werk dat ontwikkeld is binnen dezelfde groep. Samenwerken tussen twee of meerdere groepen voor een deel of de volledige proef is m.a.w. niet toegelaten. Wij kunnen dit beschouwen als fraude (het onderwijs- en examenreglement).
 • De punten van dit labo worden samensgesteld a.d.h.v. telkens twee deelcijfers van elk bijgewoond labo:
  • je inzet/attitude (A);
  • je score op een test na elk afgelegd onderdeel (T). 

De student die tien minuten na het startuur van het labo aankomt, kan de toegang tot het labo geweigerd worden. Dit heeft als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd.