Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Elektrisch ontwerpen CAD32971/1703/1920/1/87
Studiegids

Elektrisch ontwerpen CAD

32971/1703/1920/1/87
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Casteels Jan, Cuyvers Steven, Geerts Randy, Van Goethem Wim, Van Mol Bart, Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans     
Moment Vorm % Opmerking
Academiejaar Projectopdracht 100,00 studenten kunnen van thuis een opdracht afwerken binnen een timeframe en uploaden!
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans     
Moment Vorm % Opmerking
Tweede examenperiode Projectopdracht 100,00 studenten kunnen van thuis een opdracht afwerken binnen een timeframe en uploaden!

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het ontwerpen van een elektrische, hydraulische of pneumatische installatie houdt veel meer in dan het tekenen van het schema.

Door gebruik te maken van softwarepakketten zoals E- Plan kan het volledige ontwerp met inbegrip van alle benodigde extra's (klemmenlijsten, grondplannen, kabellijsten, lay-out van schakelborden) worden gerealiseerd in één totaalproject.

Hierdoor krijgen de studenten inzicht in de complexiteit van een ontwerp en het grote belang van accurate en volledige informatie zonder redundantie.

Via praktische en industrieel gerichte voorbeelden en toepassingen leren de studenten de enorme mogelijkheden van E-Plan aan.

Let op: zoals voor ieder softwarepakket dat moet aangeleerd worden geldt dat: 'Oefening baart kunst'!

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan klemlijsten, kabel- en artikeldocumentatie opstellen en interpreteren.
EM05: Ontwerpen
De student kan een volledig EPLAN project opzetten, grafisch uitwerken en het toepassen van de automatische uitwerkingen zoals kruisverwijzingen en inhoudsopgave.
De student kan weergeven wat de stuctuur en de mogelijkheden zijn van het EPLAN CAE systeem.

Leerinhoud

 • E-Plan architectuur;
 • project aanmaak;
 • grafische opbouw;
 • projectpaginamanipulatie;
 • inhoudsopgave;
 • kruisverwijzingstechnieken;
 • nummeringsmodule;
 • aandachtspunten bij opzetten van standaardisatie;
 • symboolbeheer;
 • vertalen;
 • uitwisseling E-Plan projecten met derden;
 • klemmen en kabels;
 • vrij tekenen;
 • introductie blokschematechniek;
 • parameters;
 • revisiebeheer;
 • artikelbeheer;
 • relaiskeuze;
 • kastindeling;
 • PLC en schemagenerator;
 • montagebord uittekenen;
 • E-Plan Pro panel;
 • Data Portal gebruiken;
 • huishoudelijke installatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • softwarepakket E-Plan via Hogeschoollicenties;
 • cursus E-Plan, departement WT, opleiding Elektromechanica;
 • aanbevolen internet links;
 • informatie huishoudelijke installatie wordt aangereikt door de docent;
 • extra materiaal en opdrachten beschikbaar via een digitaal leerplatform.


De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 1718).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden via de link: http://examonitoring.ap.be alvorens het examen kan starten.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen38,00 uren
Werktijd buiten de contacturen37,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Digitaal examen

Toetsing (tekst)

Algemeen

Het onderwijs- en examenreglement is te bekomen via www.ap.be/reglementen - van het desbetreffende departement.

Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen enkel kunnen verworven worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.

Eindevaluatie (100%): Digitaal examen.

Afwezigheden bij Labo- en practica lessen inclusief de lessen rond specifieke softwarepakketten.
Lessen met verplichte aanwezigheid: een student die per module twee of meer keren afwezig is, ongeacht wettig of onwettig, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen.
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.
Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.

 • Bij elke ongewettigde afwezigheid worden er twee punten (op 20) afgetrokken op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo.
 • De labo’s starten stipt. De student die tien minuten na het startuur van het labo/les/practicum aankomt, kan de toegang tot het labo/les/practicum geweigerd worden. Dit heeft als gevolg dat de student als ‘afwezig’ wordt geregistreerd voor dat labo/les/practicum

Een gemiste les kan inhoudelijk niet ingehaald worden t.g.v. de thematische volgtijdelijkheid in het leerproces. De student zal via zelfstudie de opgelopen achterstand moeten inhalen en zich proactief moeten voorbereiden om aansluiting te vinden bij de volgende lessen.


Opdrachten

 • Het niet uitvoeren van de wekelijks opgelegde oefeningen resulteert in een aftrek van twee punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo.
 • Het niet uitvoeren van de extra opgelegde oefeningen resulteert in een aftrek van twee punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo.
 • De cumulatie van bovenstaande is eveneens van toepassing, waardoor een maximum van zes punten (op 20) op de behaalde score (op 20 herleid) van de student op de eindevaluatie van het labo kan worden toegepast.

De uitgewerkte opdrachten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden.

Meer informatie over fraude vind je in het desbetreffende artikel van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.


Afwezigheden bij  Eindevaluaties:
Een student die niet deelneemt aan de eindevaluatie van het Labo, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het deelexamen.

De student die hierbij gewettigd afwezig is, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement  voor examens in de examenreeks.

De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals voor deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks.

Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).
Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel.

Meer informatie over de code 'F' lees je in het desbetreffende art. van het onderwijs- en examenreglement zoals hierboven vermeld.


Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste naar examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.