Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Internationale marktexploratie32884/1703/1920/1/39
Studiegids

Internationale marktexploratie

32884/1703/1920/1/39
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensens Raoul, Tytgat Annelies, Van de Peer Filip, Verelst Frank
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens dit vak gaat de student op bedrijfs- en beursbezoeken in Wallonië, Brussel en het buitenland.
Dit vak werd bewust in het eerste jaar gepland om de student kennis te laten maken met de verschillende afstudeerrichtingen en de mogelijkheden die er zijn na afstuderen. Het is de bedoeling om de student in aanraking te laten komen met de verschillende aspecten en de grootschaligheid van industriële activiteiten en de diversiteit aan disciplines die hierin vervat zitten.

Het drukt de student meteen in een boeiende en uitdagende realiteit.

Beursbezoeken dompelen de student onder in de state-of–the-art oplossingen die de industrie momenteel ter beschikking heeft en toont een beter beeld van hoe de sector technologisch evolueert. Dankzij specifieke opdrachten kan de student een grote toegevoegde waarde halen uit deze beursbezoeken.
Naast de beursbezoeken kunnen er ook eenvoudige opdrachten gevraagd worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student vormt een mening over een product/onderdeel/machine/systeem door verschillende informatiebronnen en invalshoeken te integreren in zijn/haar eindoordeel.
De student is, in een bepaalde beroepscontext, op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en trends binnen het marktaanbod.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student onderzoekt technische evoluties/veranderingen in de marktsituatie onder impuls van digitalisering.
De student onderzoekt economische evoluties/veranderingen in de marktsituatie onder impuls van duurzaamheid.
De student brengt doelgericht structuur aan in de overvloed van publiciteitsdocumenten door relevant van niet-relevant te onderscheiden.
EM08: Plannen en ondernemen
De student houdt bij het inplannen van taken rekening met deadlines, praktische zaken en onverwachte omstandigheden.
EM09: Communiceren
De student neemt een luisterende houding aan.
De student stelt vragen aan de beursexploitant ingeval de boodschap onduidelijk of niet begrepen is.
EM11: Persoonlijke groei
De student durft technische specificaties positief-kritisch beschouwen, in vraag stellen.
De student plant en organiseert zijn beursbezoeken op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze.

Leerinhoud

 • beursbezoeken;
 • bedrijfsbezoeken;
 • eenvoudige elektromechanica gerelateerde opdrachten en bezoeken.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De informatie wordt ter beschikking gesteld via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Werkplekleren en/of stage34,00 uren
Werktijd buiten de contacturen34,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00Op basis van de individueel ingediende verslagen.Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen.

Toetsing (tekst)

Lees onderstaande opmerkingen zeer aandachtig. Ze geven inzicht in de wijze waarop het opleidingsonderdeel geëvalueerd en georganiseerd wordt. Ingeval van vragen of twijfel raadpleeg dan de betreffende lector.

 • De uitgewerkte rapporten zijn het resultaat van eigen werk. Samenwerken tussen twee of meerdere studenten voor een deel of de volledige opdracht is m.a.w. niet toegelaten en kan als fraude beoordeeld worden. Meer informatie over fraude vind je in het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be) van het desbetreffende departement.
 • Permanente evaluatie met verplichte aanwezigheid: Bij elke afwezigheid daalt het totaal te behalen cijfer met 10 punten van de totaalscore op 20 voor die opdracht. Een student die twee keren ongewettigd afwezig is, krijgt een code 'F' van 'Fail' voor het desbetreffende deelexamen. De momenten van verplichte aanwezigheid worden gemeld via Digitap.
 • Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).
 • Code Fail wordt toegepast omdat de competentiegerichte leerprocessen met specifieke accenten op vaardigheidstrainingen en attitudevorming enkel kunnen verworven en geëvalueerd worden binnen de vooropgestelde onderwijssetting.
 • Indien een student gewettigd afwezig is, zal hij een vervangopdracht moeten uitvoeren. De student neemt hiervoor tijdig contact op met de begeleidende lector. De student moet voor deze vervangopdracht de schriftelijk goedkeuring (via email) hebben van de begeleidende lector. Het niet indienen van een vervangopdracht resulteert in een nul voor deze opdracht.
 • Laattijdig indienen van een rapport wegens medische redenen of overmacht wordt niet aanvaard en kan dus niet ingehaald worden. Laattijdig indienen van een rapport van een opdracht of vervangopdracht resulteert in een nul voor dit rapport.
 • Gemiste contactmomenten kunnen niet ingehaald worden.
 • Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.