Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Professionele vaardigheden30027/1703/1920/1/95
Studiegids

Professionele vaardigheden

30027/1703/1920/1/95
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn, Geubels Rudi
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze onderwijseenheid worden een aantal hulpmiddelen aangereikt die belangrijk zijn om professioneel te kunnen functioneren. Je zult merken dat deze vaardigheden en hulpmiddelen in verschillende domeinen zeer nuttig kunnen aangewend worden. Volgende competenties worden aangescherpt: vergadertechnieken, correct e-mail gebruik, time management, presenteertechnieken, creatief leren denken, professioneel onderhandelen, coaching en feedback geven, projectmatig werken en rapporteringstechnieken. We staan ook stil bij het belang van een multiculturele samenleving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan verschillende culturen typeren en voorspellen hoe die zullen resulteren in een ander gedragspatroon.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan een degelijke voorbereiding uitwerken ten behoeve van een professionele onderhandelingssituatie.
De student kan zijn tijdsplanning efficiënt en effectief beheren en getuigt van een grote mate van zelforganisatie.  
EM09: Communiceren
De student kan een professioneel rapport opstellen.
De student kan een professionele presentatie voor een publiek brengen.
De student kan het belang duiden en verklaren waarbij lichaamstaal en actief luistertechnieken een belangrijke rol spelen bij professionele communicatie.
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kan nagenoeg foutloos verslagen, rapporten en teksten schrijven en weet welke hulpmiddelen hij/zij kan inzetten om dit doel te bereiken. 
De student kan op een professionele wijze deelnemen aan een vergadering als voorzitter, secretaris en/of gewone deelnemer.
De student kan, op basis van zijn multidisciplinaire en afstudeerspecifieke kennis, schriftelijk correct communiceren inclusief het gebruik van Nederlandse technische vaktermen met opdrachtgevers/klanten/ontwikkelaars/medewerkers.
EM10: Samenwerken
De student kan de diverse principes gebruikt bij coaching opsommen en kiezen met het oog op de eigen werkorganisatie en het aansturen van medewerkers/teamgenoten.
De student kan een project op een projectmatig gestructureerde wijze uitwerken.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan de eigen creativiteit ontwikkelen door de toepassing van persoonlijke technieken en/of groepstechnieken.

Leerinhoud

 • presenteertechnieken; 
 • vergadertechnieken; 
 • bronnen en rapporteren; 
 • time management en zelforganisatie; 
 • het zakelijk gebruik van internet en e-mailverkeer; 
 • projectmatig werken; 
 • coaching en feedback geven;
 • creatief denken; 
 • onderhandelingstechnieken; 
 • multiculturele bewustwording; 
 • lichaamstaal en actief luisteren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • lesnota's en Powerpoints; 
 • handboek: Geubels, R. (2019). Professionele vaardigheden, Departement Wetenschap en Techniek. Antwerpen: Universitas;
 • Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu. (263 p.; ISBN 90 12 10826 8).

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Bij veelvoudige fouten op het Nederlandse taalgebruik (in het bijzonder spelling en zinsbouw) brengen we twee punten (10%) in mindering op de totaalscore van het examen.

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.