Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stemtraining 232917/1698/1920/1/32
Studiegids

Stemtraining 2

32917/1698/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Audio
  • Video
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien: De vaardigheidstoets hands-on (100%) is een mondeling examen via Teams.

De voorziene tijd voor toetsing kan wijzigen en zal, indien gewijzigd, gecommuniceerd worden via de Digitapcursus van dit opleidingsonderdeel.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Stemtraining 1.

Korte omschrijving

Je ontwikkelt een heldere en draagkrachtige spreekklank en perfectioneert je uitspraak. Sfeerlezen staat voorop: van journalistieke én commerciële teksten. Verder ga je kort presenteren en/of pitchen en als voice-over organisatievideo's inspreken.

Begincompetenties (tekst)

Je bent geslaagd voor Stemtraining 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

CRE√čREN van BEELD & GELUID
Je bent in staat je in spreek- en leessituaties uit te drukken in een klankzuiver AN
Je leest teksten in en past de basisprincipes van de inleestechniek toe.
Je werkt aan de verbetering van je articulatie, intonatie en zinsaccent.
PROFESSIONALISEREN
Je bent in staat je in spreek- en leessituaties uit te drukken in een klankzuiver AN

Leerinhoud

Een round-up van Stemtraining 1 met oefeningen. Daarnaast komen deze topics aan bod:

 • Stemtypes: energie, autoriteit, rust, contact
 • Woord- en zinsklemtoon
 • Tempo en ritmewisselingen
 • Klankkleurmodulatie
 • Prosodie: frasering, accentuering en melodie
 • Presentatie en pitch
 • Inspreken van journalistieke en commerciële teksten
 • Voice-over: institutionele, bedrijfs- en socialprofitvideo's

Studiematerialen (lijst)

Audiovisueel materiaalVerplicht
Cursus StemtrainingVerplicht

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie op basis van vier mondelinge testen. Meer details staan in de studiewijzer op Digitap. Met wettig bewijs kan/moet een student een gemiste test inhalen, na afspraak met de lector.
Aanwezigheid in de les/gastcolleges is verplicht. Drie afwezigheden - ook gewettigde - resulteren in 0/20 voor het volledige opleidingsonderdeel.Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Individuele opdracht: 1) mondelinge inspreekproef: een onvoorbereide en een voorbereide inspreektekst (minstens 2 min.), met aandacht voor uitspraak, intonatie, tempo, zinsklemtonen, pauzes en expressiviteit. 2) onvoorbereide spreekoefening (interview) van 2 min.