Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Juweelgeschiedenis 334262/1828/2021/1/78
Studiegids

Juweelgeschiedenis 3

34262/1828/2021/1/78
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • juweelontwerp en edelsmeedkunst
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Jewellery Design & Gold and Silversmithing
  Keuzepakket:
  • Elective courses
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Ruysser Tine
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Juweelgeschiedenis 2.

Korte omschrijving

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd voor Specifieke kunstgeschiedenis juweelontwerp en edelsmeedkunst 2

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student kent de factoren die sinds 1200 n.C. een invloed hebben gehad op de visie van ontwerpers, dragers en handelaars van juwelen.

Leerinhoud

Een verdieping van de kennis in tijd (verleden en heden) en ruimte (verschillende culturen en continenten) over tooisels, sieraden en juwelen.
Wat zijn de beweegreden van de mens om juwelen te vervaardigen, te dragen en te schenken:
- symboliek en andere drijfveren
- technische evolutie van de juweel productie
- historische, politieke, religieuze en culturele context en beïnvloeding.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus wordt gedeeld op Digitap.
Studenten nemen eigen notities.
Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Lijst van handboeken wordt gedeeld op digitap

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
 • Opmerking: Opdracht: Schetsen, foto’s, notities en kritische reflecties over:
  - Teksten
  - Bezoek aan lezingen, tentoonstellingen, beurzen, symposia en andere relevante evenementen.
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen34,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Artistieke praktijk40,00Opdracht: Schetsen, foto’s, notities en kritische reflecties over:
- Teksten
- Bezoek aan lezingen, tentoonstellingen, beurzen, symposia en andere relevante evenementen.

Toetsing (tekst)

Aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht. Indien de student meer dan drie keer ongewettigd afwezig is kan deelname aan het examen geweigerd worden.

Eerste examenkans: Semester 2
40% artistiek dagboek = opdracht (geen herkansing mogelijk)
60% Schriftelijk examen.

Tweede examenkans:
Schriftelijk examen (60%).