Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Voorstellingsanalyse 313541/1828/2021/1/75
Studiegids

Voorstellingsanalyse 3

13541/1828/2021/1/75
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • theaterkostuum
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Afstudeerrichting:
  • Costume Design
  Keuzepakket:
  • Elective courses
 • Schakelprogramma Beeldende Kunsten
 • Voorbereidingsprogramma Beeldende Kunsten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Mallems Alex
Andere co-titularis(sen): Snik Christina
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

- De student start op het analyseniveau van Voorstellingsanalyse  2

- Students start at the level of analysis as described in Voorstellingsanalyse 2 (Productionanalysis 2)

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA3 - Kennis en inzicht hebben en blijven ontwikkelen in de maatschappelijke, culturele, artistieke, historische en internationale context van de beeldende kunsten en de artistieke praxis.
De student heeft inzicht verworven in de dramatische structuren van theatervoorstellingen en kan een diepere analyse geven van personages, handeling, kostuums, decor, belichting, grime, etc.
BA4 - Een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen en aanscherpen ten opzichte van ontwerpen en/of realisaties die voortkomen uit beeldende experimenten en onderzoek, emotie en intuïtie.
De student is in staat een theatervoorstelling kritisch te beoordelen.
BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student is in staat om over een bijgewoonde theatervoorstelling op een zinnige manier te discussiëren, en een eigen mening over te formuleren met betrekking in het bijzonder tot de regie, de speelstijl, manier waarop scenografie en kostuumontwerp bijdragen tot het realiseren van een totaalconcept).

Leerinhoud

Jaarlijks wisselende actuele theater- en dansproducties worden gezamenlijk bekeken en individueel besproken en geanalyseerd. Speciale aandacht wordt besteed aan de relatie tussen het vormelijke en het inhoudelijke aspect van de voorstelling of productie. De speelstijl, vormgeving en enscenering, de rol en de betekenis van regie, decor en kostuums, krijgen daarbij een speciale aandacht.

The theatre and dance productions that are visited, discussed and analysed, change every year. There is special attention for the relationship between the design and the contents of the productions visited. The style of playing, set and costume design, direction and concept of the production, are taken into account.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

geen

none

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

diverse vakliteratuur, zowel technische als artistieke

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk32,00 uren
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werkplekleren en/of stage32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeArtistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Academiejaar: paper
2de examenperiode: paper