Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
campus Mutsaardstraat
Mutsaardstraat 31 - 2000 Antwerpen
T +32 3 213 71 00 - F +32 3 213 71 19
academie@ap.be
Genese van een oeuvre24559/1828/2021/1/73
Studiegids

Genese van een oeuvre

24559/1828/2021/1/73
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in de beeldende kunsten, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • aan opleidingsonderdelen naar keuze
 • Bachelor of Arts in Visual Arts
  Keuzepakket:
  • Elective courses
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Theys Hans
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit keuzevak worden studenten uit het derde jaar uitgenodigd te reflecteren over de ontwikkeling van het eigen oeuvre, dat van hun collega's en dat van bekende kunstenaars. 

Om de beurt geven ze een lezing over de ontwikkeling van het eigen werk, vertrekkend van de oorspronkelijke narratieve structuren, ideeën, concepten, beelden, intenties of motivaties die hen in beweging hebben gebracht, met veel aandacht voor de manier waarop werd omgegaan met ideeën, technieken en materialen én voor de onvoorspelbare dingen die zijn gebeurt en de gang van zaken hebben beïnvloed.

De aanwezigheid van alle studenten tijdens elke les is vereist.

Dit is een keuzevak. Studenten die niet aanwezig kunnen zijn tijdens alle lessen, kunnen zich niet inschrijven.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studenten maken kennis met de ontwikkeling van een aantal oeuvres van hedendaagse beeldende kunstenaars. Ze worden aangemoedigd bondig over de ontwikkeling van hun eigen werk te spreken en in verband te brengen met de lessen. Het gaat om interactieve lessen, waarbij ook studenten het woord nemen, soms in hun eigen atelier. Indien mogelijk zijn er ook een of twee gastcolleges van jonge kunstenaars.Begincompetenties (tekst)

Geen bijzondere vereisten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BA5 - In het ontwikkelen van een eigen beeldtaal vertrekken van een zoekende en reflecterende houding.
De student begrijpt dat het oeuvre van een kunstenaar vaak niet tot stand komt als gevolg van een conceptuele strategie, maar als gevolg van een reeks elkaar opvolgende, ad-hoc beslisingen die uit elkaar voortvloeien en met elkaar verwant zijn door de gebruikte materialen en technieken en door de persoonlijkheid (huidig milieu, sociale afkomst, opvoeding, familiale situatie, tijdperk, opleiding, kennis, ervaring, vaardigheid) van de kunstenaar.
De student kan tientallen voorbeelden in detail bespreken en verrijken met een persoonlijke benadering en dit inzicht toepassen op de eigen situatie.

Leerinhoud

We bestuderen hoe oeuvres zich ontwikkelen.We leren over het eigen werk te spreken tegenover een publiek.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)100,00beoordeling van referaten tijdens de lessen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00korte paper op basis van nieuwe inzichten tijdens de lessen

Toetsing (tekst)

Semester 1: Beoordeling van de bijdragen tijdens de les, vooral de spreekbeurt over het eigen werk, maar ook de actieve deelname aan de lezingen van de andere studenten.

2de examenperiode: Mondeling examen waarin gepeild wordt naar nieuwe inzichten.