Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde A26595/1838/2021/1/66
Studiegids

Wiskunde A

26595/1838/2021/1/66
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 5
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
beschrijft de stappen van concreet naar abstract denken binnen wiskunde.
Kan een wiskundige probleemstelling/leerinhoud verduidelijken aan de hand van inzichtbevorderende schema's en modellen.
Kan een wiskundige probleemstelling/leerinhoud verduidelijken aan de hand van inzicht bevorderende schema's en materialen.
koppelt wiskundige leerinhouden aan leerplandoelen
voert wiskundige problemen en opgaven op niveau eind zesde leerjaar/begin secundair A-stroom correct uit
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
ontwerpt een gestructureerde en creatieve wiskundige lesopbouw vanuit de conventioneel vastgelegde lesstructuren.
selecteert geschikte leermaterialen om wiskundige leerinhouden tastbaar te maken

Leerinhoud

Wiskunde inhoudelijk

- Getallen & bewerkingen: het decimale & Romeinse talstelsel, breuken, percenten, kommagetallen, delers en veelvouden, volgorde van bewerkingen, hoofdrekenen, cijferen, ...
- Meten: lengte-, oppervlakte-, volume- en inhoudsmaten, gewicht, schaal, snelheid, meten van hoeken, …
- Meetkunde: vormleer, meetkundige relaties, …
- Toepassingen: gemiddelde, mediaan, percentberekening, ongelijke verdeling, problemen oplossen met behulp van verhoudingstabel, ...

Didactiek wiskunde:
- Lessen wiskunde ontwerpen volgens het CSA-model (Concreet - Schematisch - Abstract) en de trapsgewijze leertheorie van Galperin.
- Wiskundige methodes kritisch evalueren
- Leerinhouden wiskunde verduidelijken met behulp van concrete leermaterialen.
- Wiskundige schema's en modellen opbouwen en gebruiken, waaronder het rechthoek- en taartmodel, de verhoudingstabel, pijlenschema's, ...
- Initiatie in de verschillende leerplannen van wiskunde.

Bijkomende informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Wiskunde AVerplicht€ 5,00
Wiskundewijzer voor het lager onderwijsAanbevolen€ 32,45
 • Auteur: Martine Carbonez, Filip De Baets, Eline Govaert, Kristine Tas, Pieter Uten, Hilde Van Iseghem

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Opmerking: 
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00digitaal examen - 120 min. Dit examen bestaat uit 2 delen, die op dezelfde dag ingeroosterd worden.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off60,00digitaal examen - 120 min. Dit examen bestaat uit 2 delen, die op dezelfde dag ingeroosterd worden.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off15,00werkstuk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off15,00werkstuk
Tweede examenperiodeKennistoets25,00digitaal examen - 120 min. Dit examen bestaat uit 2 delen, die op dezelfde dag ingeroosterd worden.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00digitaal examen - 150 min. Dit examen bestaat uit 2 delen, die op dezelfde dag ingeroosterd worden.