Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde B26596/1838/2021/1/03
Studiegids

Wiskunde B

26596/1838/2021/1/03
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
    Keuzepakket:
    • keuzepakket profiel A +B semester 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
Plaatst de verschillende wiskundedomeinen en inhouden binnen een ruimere context.
kan wiskundige problemen verduidelijken die het niveau van de lagere school overstijgen
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
analyseert de oplossingen en strategieën van kinderen binnen wiskundige opgaven en kan hierop een gepaste remediëring voorstellen.
ontwerpt een krachtige leeromgeving wiskunde die het probleemoplossend denken stimuleert.
selecteert en ontwerpt geschikte wiskundige leermaterialen, aangepast aan de ontwikkelingsnoden van kinderen van de lagere school.

Leerinhoud

In wiskunde B wordt inhoudelijk aandacht besteed aan volgende onderwerpen:

- ruimtelijke oriëntatie, o.a. plaatsbeschrijvingen d.m.v. coördinaten, perspectief, kijklijnen, ...

- creatieve toepassingen met samengestelde grootheden zoals schaal, soortelijk gewicht, bevolkingsdichtheid, ...

- rekenen met imperiale maateenheden en vreemde valuta

Op didactisch vlak worden volgende thema's praktijkgericht behandeld:

- wiskundige leerinhouden en doelen aanbieden in reële contexten en buitenlessen

- wiskundig hoekenwerk en meetcircuits

- nieuwe media functioneel integreren binnen wiskunde

- rekenproblemen analyseren in functie van differentiatie en remediëring binnen wiskunde.

- ...


Bijkomende informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Wiskundewijzer voor het lager onderwijsAanbevolen€ 32,45
  • Auteur: Martine Carbonez, Filip De Baets, Eline Govaert, Kristine Tas, Pieter Uten, Hilde Van Iseghem
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets25,00schriftelijk examen: 90 min.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00schriftelijk examen: 90 min.
AcademiejaarProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00
Tweede examenperiodeKennistoets25,00schriftelijk examen: 90 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00schriftelijk examen: 90 min.