Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Taal A26734/1838/2021/1/39
Studiegids

Taal A

26734/1838/2021/1/39
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Faes Eva
Andere co-titularis(sen): Froyen Brenda
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - diversiteit hanteren
legt uit hoe hij het taalaanbod aan kan passen aan de taalachtergrond van leerlingen en illustreert met voorbeelden
Interactie - taal ontwikkelen
beheerst het Standaardnederlands nodig om een krachtig taalaanbod te creëren
formuleert schriftelijk heldere vragen en opdrachten
maakt teksten (al dan niet uit een taalmethode) toegankelijk aan de hand van taal en didactiek
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
kan strategieën toelichten en daaraan deelvaardigheden koppelen.
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
bouwt een les spreekvaardigheid, luistervaardigheid, lees- en/of schrijfvaardigheid op
kiest gepaste werkvormen bij het opbouwen van lessen taalvaardigheid
werkt een les begrijpend lezen uit
werkt een les taalbeschouwing uit

Leerinhoud

We kijken naar de opbouw van het vak Nederlands in het basisonderwijs. Welke domeinen onderscheiden we? Vervolgens behandelen we in de verschillende contactmomenten de specifieke didactiek van de domeinen, spreken, luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing. Strategieën krijgen binnen elk domein de nodige aandacht.

Je hebt een basiskennis Nederlands wat woord- en zinsleer betreft en kan foutloos schrijven. Twijfel je nog aan die kennis dan ga je zelfstandig aan de slag om deze te herhalen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Nedercom module Grammatica NederlandsVerplicht
Volop Taal - didactiek Nederlands voor het lager onderwijsVerplicht€ 34,95

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets20,00Kennistoets en vaardigheidstoets hands off worden getoetst in één schriftelijk examen. Duurtijd 120 min.
Semester 2Vaardigheidstoets hands off80,00Vaardigheidstoets hands-on
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00Kennistoets en vaardigheidstoets hands off worden getoetst in één schriftelijk examen. Duurtijd 120 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00Vaardigheidstoets hands-on