Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Taal B26735/1838/2021/1/73
Studiegids

Taal B

26735/1838/2021/1/73
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
    Keuzepakket:
    • keuzepakket profiel A +B semester 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Faes Eva
Andere co-titularis(sen): Froyen Brenda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - inspirerend coachen
formuleert feedback helder (mondeling en schriftelijk)
Interactie - taal ontwikkelen
leest en vertelt expressief
legt uit hoe hij taalsensibiliserend kan werken in de klaspraktijk en illustreert met voorbeelden
Leerbevordering - de beginsituatie bepalen
selecteert, beschouwt kritisch en hanteert eenvoudige observatie-instrumenten
Leerbevordering - geschikte leerinhouden hanteren
benoemt kenmerken van jeugdliteratuur, legt ze uit en legt kritische verbanden aan de hand van een interpretatiekader
omschrijft leerlijnen in leerplannen en handleidingen
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
integreert verschillende taaldomeinen in een taalles
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
beoordeelt taalmethodes en handleidingen kritisch aan de hand van een aangereikt kader

Leerinhoud

In Taal A heb je meer inzicht gekregen in de didactische principes van de verschillende leerdomeinen van het Nederlands. In Taal B gaan we verder verdiepen. We kijken hoe we de verschillende leerdomeinen kunnen integreren in één les. We vertrekken daarbij vanuit de leerplandoelen en gaan creatief aan de slag.

Handboeken, of zoals we dat in het vakjargon noemen ‘methodes’ zijn een grote hulp bij het maken van lessen, maar zijn alle methodes even kwaliteitsvol. We bekijken enkele lesjes uit handboeken kritisch. Wat is er goed? Wat is er minder goed? We leren creatief omgaan met voorgekauwde lesjes. Daarnaast bekijken we de verschillende methodes ook in een ruimer kader. Hoe kies je als leerkracht, samen met je team, een goede taalmethode. We bevragen het werkveld en maken samen een kritisch kader op basis waarvan we methodes kunnen beoordelen.

We bekijken kritisch hoe leerlijnen zijn uitgewerkt in handleidingen en vergelijken dit met de voorgestelde leerlijnen in leerplannen. We maken een uitdagend sprongetje. En wat als er geen handboeken zijn, hoe bouw je dan je eigen leerlijn op?

Geen onderwijs zonder evaluatie. Hoe kan je ‘taal’ observeren en evalueren?  We maken kennis met het 'Breed evalueren' toolkit.

De achtergrond van onze leerlingen is vaak erg verscheiden. Zeker in een stedelijke context worden we geconfronteerd met anderstalige leerlingen. Hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we hun taal verbeteren, maar ook in ruimere zin, hoe kunnen we taalsensibilserend werken zodat alle leerlingen er baat bij hebben?

Tenslotte duiken we in dit opleidingsonderdeel de boeken in. We maken kennis met kinder- en jeugdliteratuur. Je gaat zelf op zoek naar kwaliteitsvolle boeken om zo leerlingen tot lezen aan te zetten. Daarbij besteden we ook de nodige aandacht aan jouw skills als goede voorlezer en verteller. 

Aan het einde van dit OLOD heb je een eigen kijk en visie op taalonderwijs ontwikkeld. 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands off100,00Opdrachten en casussen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Opdrachten en casussen